Home » Organisatie » Vacatures

Vacatures

 • Voorzitter

  De voorzitter van de vereniging heeft een leidende functie. Hij/zij is onder andere verantwoordelijk voor het laten plaatsvinden van ledenvergaderingen, het toezien op de naleving van de reglementen en het zorg dragen voor het voortbestaan van de vereniging.

  Klik hier voor meer informatie.

 • Vrijwilligerscoördinator

  De vrijwilligerscoördinator valt onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter van TiVoC. De vrijwilligerscoördinator zorgt dat de inzet van de vrijwilligers evenredig, gestructureerd verloopt. Hij/zij zorgt voor een goede sfeer binnen de vrijwilligerspool. Hij/zij enthousiasmeert en stimuleert alle leden om zijn of haar steentje bij te dragen.

  Klik hier voor meer informatie.

 • Barcoördinator

  De barcoördinator regelt, organiseert en plant de bezetting van de bardiensten in de kantine van de Betuwehal.

  Klik hier voor meer informatie.