Club informatie

Het TiVoC bestuur bestaat uit:

Voorzitter vacant voorzitter@tivoc.nl
Penningmeester Jochem Damhuis
penningmeester@tivoc.nl
Secretaris Geert Jan Klinkhamer secretaris@tivoc.nl
Bestuurslid TC Sjoerd van Dijk / Ronald Boelen
tc@tivoc.nl
Bestuurslid Communicatie
Frits van Wijk communicatie@tivoc.nl
     
Ondersteuning bestuur:    
Website beheer Frits van Wijk webbeheer@tivoc.nl
Vertrouwenspersoon TiVoC Els van de Kolk vertrouwenspersoon@tivoc.nl
Ledentaak coördinator
Meike Elfring / Ilse Bröker
ledentaak@tivoc.nl
Wedstrijdzaken NEVOBO Margaret Lam wedstrijdzaken@tivoc.nl
Ledenadministratie    vacant
ledenadministratie@tivoc.nl
Accommodatiebeheer  Mirjam Kastelein accommodatie@tivoc.nl
Sponsoring Anna Schakel sponsoring@tivoc.nl
 Kledingbeheer Sjoerd van Dijk kledingbeheer@tivoc.nl
     
Commissies    
Activiteitencommissie     Jair Latumahina activiteiten@tivoc.nl
Barcommissie 
Loek Zindel
barcommissietivoc@tivoc.nl
Scheidsrechter coördinatie    Pascal van Loosbroek   scheidsrechters@tivoc.nl
Technische commissie Ronald Boelen / Sjoerd van Dijk tc@tivoc.nl
     
Contactpersonen voor leden:    
Jeugd           Vacant     jeugd@tivoc.nl
Mini’s     vacant tivoc-mini@tivoc.nl
Senioren   Ronald Boelen / Sjoerd van Dijk
tc@tivoc.nl
Recreanten  Ronald Boelen
recreanten@tivoc.nl